LithuanianEnglish (United Kingdom)Russian (CIS)

Login FormDonation

Enter Amount:

FacebookRSS Feed

Materija - Mintis

User Rating: / 0
PoorBest 
Article Index
Materija - Mintis
Page 2
All Pages
There are no translations available.

Materijos ir Minties

savybių palyginimas

 

Eil.nr. Materijos savybės Minties savybės Pastaba

 

1.

Aptinkamumas
Aukštas: priklausomai nuo masės, energijos, sąveikų, poveikio. Žemas: iki tam tikro lygio neaptinkama. Paprastai nesąveikauja su materija.

 

 

2.

 

Amžius
Gana tikslus, prognozuojamas. Gali būti be galo ilgas, vidutinis, trumpas, labai trumpas. Amžius beveik nežinomas. Paprastai trumpas, vidutinis, retai ilgas. Ypatingai retais atvejais amžinas.

 

 

3.

Įvairovė
Nedidelė. Dalelių skaičius gana mažas. Žymiai didesnė energijų įvairovė. Tik trys žinomos sąveikos. Labai didelė, retai pasikartojanti, be galo retai sutampanti. Apima materijos ir informacijos įvairovę.

 

4.

Jungimasis Sąveikos, jų tipai.
Priklauso nuo atominės, elektroninės struktūros. Įmanomi įvairūs junginiai. Jungimasis retas, specifinis, priklauso nuo susijungiančių minčių savybių.

 

 

 

5.

Poveikis
Priklauso nuo dalelės tipo. Didžiausias poveikis – elektromagnetinis. Lokaliai stipriausias - branduolinis. Silpniausias – gravitacinis. Bangų poveikis įvairus, stiprus. Retai fiksuojamas, dėl ko neaprašytas mokslinėje literatūroje. Priklauso nuo įvairiausių sudėtingų sąlygų. Nuo mažo iki didžiulio, dažniausiai - jokio. Asmeninis, selektyvus.

 

 

 

6.

Virsmai
Virsmai labai reti, nebent nestabilių atominių struktūrų. Dažniausiai bangos energijos ir elektronų energijos mainai. Labiau dažni kraštutinėmis sąlygomis – temperatūroje, slėgyje.  m->E, E->m. Gana lengvi, nepastebimi, kartais reti, neįmanomi. Priklauso nuo minties tvirtumo, nuo sudedamųjų dalių ryšio, nuo sąveikų su kitomis mintimis. Lengviausiai įmanomi sudėtingų signalų atveju.

 

 

7.

Tikslumas
Didžiulis, kvantinis. Dideliuose kiekiuose skaitine išraiška didžiulis tikslumas. Tikslūs energijos mainai, santykiai, konstantos. Masės, energijos tvermės dėsnis. Tikslumas mažas, apytikslis, panašus. Nežinomas dydis, ribos, netikslus egzistavimo laikas, poveikio stiprumas. Maža gali virsti didele ir atvirkščiai.

 

 

 

8.

Informacinis talpumas
Nedidelis: priklauso nuo galimų atominių, elektroninių kombinacijų. Bangų atveju žymiai didesnis informacinis talpumas, galimybė koduoti, moduliuoti. Didėja kylant dažniui. Nuo mažo iki didžiulio. Labai įvairus. Gali sutilpti miliniškas informacijos kiekis. Labai tinkama informacijai saugoti. Neapribotas erdvės ir laiko.

 

 

9.

Judėjimo galimybės

 

 

Minties greitis- atskira tema.

Atskiroms dalelėms apsiriboja šviesos greičiu. Dideliems kūnams daug didesni apribojimai. Bangų sklidimas - tik šviesos greičiu. Judėjimas neapsiriboja erdvės savybėmis. Gali išbūti toje pačioje vietoje ilgą laiką, patekti bet kur priklausomai nuo savybių.

 

 

 

10.

Tarpusavio sąveikos jėgos Mintys gali būti stiprinamos, slopinamos, keičiamas poliariškumas.
Dalelėms – tikslios, dėsningos, prognozuojamos. Priklauso nuo atstumo, erdvės savybių (/r2) bei dalelių tipo. Retai pasireiškiančios, viena kitą įtakojančios. Vienos minties kitai įtaka priklauso nuo sudedamųjų dalių sąryšio.

 
SEO by AceSEF

likebox

Who's Online

We have 55 guests online

Message to admin